Kirjoittaja

Blogin kirjoittaja Markus Malk on yhtiöoikeuden sekä yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön asiantuntija. Hän on talous- ja kiinteistöoikeudesta väitellyt tekniikan tohtori ja teologian maisteri. Kirjoittajan väitöskirja Vastuunkantajat käsittelee hallituksen jäsenen asunto-osakeyhtiöoikeudellista vastuuta asunto-osakeyhtiössä. Edilex.fi-palvelussa julkaistuissa artikkeleissaan hän on analysoinut yksityisen turvallisuusalan sääntelyä  ja tarkastellut kauppaoikeuden alaan liittyviä aiheita.

Bloginpitäjää kiinnostavat oikeudellisen tekstin analyysi, teologia ja kielifilosofia. Blogin otsikon mukainen viittaus filosofiaan avaa viime kädessä kaikki arkielämän ilmiöt mahdollisiksi tämän blogin aiheiksi.

Markus Malk toimii sivutoimisena yrittäjänä Salixtus Oy -nimisessä yhtiössä, joka tarjoaa yksityisen turvallisuusalan palveluja (vartiointi ja järjestyksenvalvonta), jalkapallovalmennusta sekä keskusteluapua (etävastaanotot esim. elämän kriiseistä tai liikunta- ja urheilupsykologian kysymyksistä).