Osakkaan vastuu lemmikkikissan aiheuttamasta vesivahingosta

Turun hovioikeus (THO) on tuomiollaan 418 (4.6.2021) ottanut kantaa riita-asiaan, jonka taustalla oli vesivahinko asunto-osakeyhtiön osakkaan hallinnassa olevassa asuinhuoneistossa. Vahingon aiheuttaja oli kissa. Tapausta oli ennen hovioikeutta käsitellyt Kanta-Hämeen käräjäoikeus. Kantaja oli siellä mm. vaatinut tuomiolla vahvistettavan, että hänen hallinnassaan olevassa asuinhuoneistossa sattunut vesivahinko ei seurannut hänen huolimattomuudestaan ja hänen vastuunsa vahingosta rajoittuisi siihen, mitä asunto-osakeyhtiölain (1599/2009, AOYL) mukaan hänen kunnossapitovastuulle kuului ja muilta osin yhtiölle.

Vastaajana olleen asunto-osakeyhtiön mukaan osakas oli aiheuttanut vahingon ja vastasi siitä kokonaisuudessaan. Käräjäoikeus oli antanut jutussa tuomion 20/1723 (3.7.2020) ja velvoittanut asunto-osakeyhtiön maksamaan osakkaan oikeudenkäyntikulut. Käräjäoikeuden mukaan kissan aiheuttama vesivahinko oli ennalta-arvaamaton, ja siksi osakas ei ollut voinut varautua vahinkoon.

Asunto-osakeyhtiön vaatimus ja osakkaan vastaus

Hovioikeudessa asunto-osakeyhtiö edellytti käräjäoikeuden tuomion kumoamista ja osakkaan vaatimusten hylkäämistä sekä yhtiön oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Yhtiö perusteli kantaansa sillä, että osakas ”ei ollut toiminut asiassa asunto-osakeyhtiölain 24 luvun 2 §:n 2 momentissa ja 4 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla huolellisesti”.

Yhtiön mukaan vesivahinko johtui osakkaan huolimattomuudesta, ja hänen olisi tullut näyttää toimineensa huolellisesti. Osakas oli yhtiön mielestä vastuussa kissojen käyttäytymisestä. Koska hän ei ollut menetellyt näin, osakas oli laiminlyönnillään valvoa lemmikkejään aiheuttanut vahingon. Edelleen yhtiö katsoi osakkaan huolimattomuutta osoittavan se, että ”vesihanan jättäminen auki siten, että vesi valuu yli altaan reunojen, ei ole huoneiston normaalia, tavanomaista käyttöä”.

Osakas edellytti vaatimuksen hylkäämistä. Hän perusteli kantaansa huolellisella toiminnallaan. ”Kissa oli mennyt tiskialtaaseen ja liikkuessaan altaassa painanut tulpan pohjaan sekä saanut vesihanan auki. Vahinkotapahtuma oli yllättävä ja ennalta-arvaamaton.” Hän katsoi hoitaneensa ja valvoneensa ”kissojaan huolellisesti, eikä hän olisi voinut perustellusti ja kohtuudella toimia toisin vahingon välttämiseksi”.

Hovioikeudessa kuultiin todistelutarkoituksessa muiden ohella paitsi isännöitsijää ja huoneiston kuivaustyön tekijää myös kissakasvattajaa, jolla oli 44 vuoden kokemus alalta.

Asunto-osakeyhtiölain tulkintaa

Tapauksen oikeuskysymys kiteytyi yhtäältä AOYL 4:3.1:ssä säädettävän osakkeenomistajan kunnossapitovastuun ja 2 momentissa tarkoitettavan huoneiston huolellisen hoidon asialliseen sisältöön. Toisaalta jutussa oli olennainen AOYL 24:2.1:ssä säädettävä osakkaan vahingonkorvausvelvollisuus. Säännöksen mukaan osakkaan

on korvattava vahinko, jonka hän on myötävaikuttamalla tämän lain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, toiselle osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Edelleen AOYL 24:2.2:n mukaan osakkaan rikkoessa kunnossapitovastuutaan ”vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei osakkeenomistaja osoita menetelleensä huolellisesti”.

Jälkimmäisen säännöksen osalta THO viittasi AOYL:n esityöhön (HE 24/2009 vp). Sen mukaan osakkaan huolenpitovelvollisuus merkitsee käytännössä sitä, että yhtiön huoneistoon asentamia laitteita käytetään tavanomaisesti. Osakkaan vastuun voi aktualisoida laiminlyönti tavanomaisessa käytössä, ilmoitusvelvollisuudessa tai kunnossapitovelvollisuudessa. Esityössä edellytetään, että osakas näyttää, että hän ei ole menetellyt huoneistoa hoitaessaan huolimattomasti tai aiheuttanut vahinkoa toimenpiteillään tai laiminlyönnillään. ”Tämä perustuu siihen, että osakkeenomistajalla [on] osakehuoneiston haltijana yleensä paremmat mahdollisuudet esittää asiassa näyttöä kuin yhtiöllä.” (HE 24/2009 vp, s. 89)

Hovioikeuden arvio osakkaan menettelystä

Arvioidessaan osakkaan menettelyä vesivahingon syntymisen aikaan (hän oli herännyt yövuoron jälkeen veden valumisen ääneen) THO viittasi vahingonkorvausoikeudelliseen perusperiaatteeseen, jonka mukaan lemmikin omistaja vastaa eläimen aiheuttamasta vahingosta, mikäli hän lyö tuottamuksellisesti laimin lemmikin valvontavelvollisuuden. Jutussa oli siis arvioitava osakkaan mahdollista huolimattomuutta lemmikkien valvontavelvollisuuden laiminlyönnin osalta.

Olennainen kysymys tätä punnittaessa on, kuinka ennalta-arvattava vesivahinkoon johtanut tapahtumakulku oli. Riskin aktualisoitumisen ennakoitavuuteen liittyy eläimen laji ja rotu, luonne ja aiemmat kokemukset. Jos eläimellä on joitain erityisominaisuuksia, ne on otettava arviossa huomioon.

Todistelussa esitettiin, että tapaukseen liittyvällä Maine Coon -rotuiselle (tunnetuin rodun edustaja lienee Karvinen) kissalle on ominaista seurallisuus, kekseliäisyys ja vedestä pitäminen. Vaikka osakkaan kissoilla ei ollut tapana viettää aikaansa huoneiston vesialtaissa, todistelun perusteella pidettiin ”mahdollisena, että kissa voi saada altaan vesihanan auki”.

THO katsoi, että tapahtumakulussa oli ennalta-arvaamatonta ja yllättävää se, ”että kissa on samanaikaisesti saanut suljettua altaan pohjatulpan ja avattua vesihanan”. Edelleen THO argumentoi:

Pelkästään se seikka, että kissat olivat pitäneet vedestä, ei ole tarkoittanut sitä, että… [osakkaan] olisi tullut varautua kysymyksessä olevaan poikkeukselliseen tapahtumaan. Vaikka kissat ovat luonteeltaan kekseliäitä, vahingon välttäminen olisi voinut tapahtua lähinnä vain rajoittamalla sinänsä normaalia kissojen oleskelua huoneistossa. Mitään sellaista tiedossa olevaa aiempaa riskiä, jonka perusteella… [osakkaan] olisi tullut näin toimia, ei ole ilmennyt. Aiheutunut vahinkotapahtuma on siten ollut yllättävä ja ennalta-arvaamaton, eikä sen toteutuminen ole ollut siten todennäköistä, että… [osakkaan] olisi tullut siihen varautua.

THO päättelee, että kissojen omistajana osakas ei ollut lyönyt laimin lemmikkieläintensä valvontavelvollisuutta. Hän osoitti menetelleensä huolellisesti. Vahinko ei johtunut hänen huolimattomuudestaan.

Tuomio

THO velvoitti asunto-osakeyhtiön maksamaan osakkaan oikeudenkäyntikulut.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyivät 3.8.2021.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s